Hedman Partners

Hedman partners ei halunnut viedä avoimen wlan-yhteyksien käyttäjiä oikeuteen, jotta pelkäsi häviävänsä. Jolloin kirjeitä lähtee henkilöille, joilla ei ole mitään tekemistä väitetyn lainvastaisen jakamisen kanssa ees IP-osoitteensa osalta. Hedman Partners sopi jutun silloin lailla, jotta lupasi luopua oikeuteen viemisestä kuten myös luopui kaikista vaatimuksista ja tuote salataan 10 vuodeksi. äärimmäisen kuvaavana esimerkkinä siitä järjestelmän puolustamiseen keskittyvästä asenteesta (apulais)oikeusasiamies ei nähnyt Chisugate-takavarikossa mitään moitittavaa. Jos niistä löytyy vertaisverkko-ohjelmia tai.

Toki voikin olla mahdollista niin että liittymän omistaja on juuri tämä hän joka oikeudettomaan tekoon on syyllistynyt, jos syyllisyys voidaan muulla todistelulla osoittaa. Tätä ei kuitenkaan pidä säikähtää, mutta poliisi ei automaattisesti pidä kirjeensaajaa syyllisenä, eikä mitään takeita oo sille, koska poliisia kiinnostaisi ees lähteä mahdollisesta syyllisyydestä selvää ottamaan. Tänään KKO toteaa reippaan yksiselitteisesti, jotta kotietsinnöissä käy huomioida rikoksen merkittävyys kuten myös tän päästä soveltaa suhteellisuusperiaatetta – elikkä juuri sikäli kuin Effi ry kantelussaan vaati ja minkä apulaisoikeusmies totaalisesti sivuutti ratkaisussaan. Lisäksi häviö ois suuri imago tappio kuten myös taloudellinen.

Poliisi ei lähde sentään tekemään etsintää ellei epäily koske tekijänoikeusrikosta. Laskukaava on oikeudenhaltijoiden mielestä ollut toimiva. Jokaisessa valvontakirjeessä onkin ilmoitettu maksettavaksi vaadittu korvaussumma. Mikäli kirjeestä on nimittäin jotain huomautettavaa, suosittelemme kuluriskin pienentämiseksi olemaan Hedman Partnersiin yhteydessä ja oikeusturvan niin vaatiessa kääntymään oman asiamiehen puoleen. Elokuvan vai parin lataaminen internetistä kun vastaa vakavuudeltaan enimmäkseen karkkivarkautta, mikäli sitäkään.

Kolmas mahdollisuus on, jotta operaattori ovatkin tietoluovutuspäätöstä käsitellessään tehnyt virheen, ja luovuttanut väärän liittymänhaltijan informaatiot. Tästä saamme selvyyttä silloin kun enimmäisiä asioita alamme käsittelemään, toteaa ylituomari Mikkola. Yrityksenne ovat lähettänyt minulle kirjeen, jonka mukaan minun täytyisi maksaa yrityksellenne 600 euroa tai muutoin teette jotakin, mihin kirjeessänne viitattiin sanoin “enemmät toimenpiteet”. – Joukossa on sellaisia, mitkä on jakaneet paljon meidän päämiestemme elokuvia, kuten myös niitä, jotka on jakaneet vaan kaksi jaksoa, kirjoittaa Hatanmaa.

Mitäänhän niille ei kannata tunnustaa, että sitten ei varmaan pääse koskaan kiristyksestä eroon. Tämän vaatimuksen teki oikeudettomaksi ainakin se seikka, etten ole mainittuun tekijänoikeusrikokseen syyllistynyt. Sitä ne eivät kuitenkaan ole, vaikka toimintatavoissa jonkin verran samankaltaisuutta on. SSID nimen selventäminen ei myöskään se asiaan mitään uutta, ellei Hedman Partners Oy ole silloinkaan keksinyt aikakonetta millä palata takaisin tekohetkeen katsomaan joissa tilassa kyseinen WLAN verkko tekohetkellä oli. – Nettikeskusteluissa pidetään kiinnijäämisen riskiä pienenä taikka ajatellaan, että ei tuomioistuin tuomitse. Jutussa onkin sen takia perusteet määrätä Elisa Oyj selvittämään ja antamaan hakijalle hakemuksessa yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.

Että tekijänoikeuden loukkaukset ovatkin kotimaassa asianomistajarikoksia, lähettäjän toinen vaihtoehto onkin luopua kaikista rikosoikeudellisista vaatimuksista, sivuuttaa koko rikosilmoitus sekä mahdollinen tutkinta, sekä lähteä ajamaan juttua siviilioikeuden puolella riita-asiana. – tuo on vasta entisestään kasvamaan päin. Linux-imaget tietenkin helpoiten lataan torrent -verkkoa hyväksikäyttäen. Ilmeisesti samasta syystä markkinaoikeus ei täydy kovin isoa kynnystä uskoa trollien osoitetietohakemuksiinsa liittämiä erityisen löyhiä perusteluja, koska heidän perusteella ei pystytä sittenkään lähettää lainvoimaisia maksuvaatimuksia. Mikäli verkkoyhteytesi onkin Wlanilla jaettu, on totaalisen mahdollista niin että yhteyttä onkin käyttäny muutkin tahot.

Jahka heitä myös menee oikeuteen sikäli luulen, että tuo nostaa kansan sopimishalukkuutta. Oikeudenhaltijat ovat turhautuneet siihen, niin että virkamiehet eivät niiden mielestään tee nimikkeiden lainvastaiselle jakamiselle (“piratismille”) tarpeeksi. Kyseessä on kansainvälinen liiketoiminta, jossa ulkomaalainen vertaisverkkotodisteiden keräämiseen erikoistunut yritys toimittaa oikeudenomistajille infoja vertaisverkkolataamisesta. Operaattori on antanut informaation kenellä IP-osoite onkin ollu käytössä juuri havaitun loukkauksen hetkellä. Suomalaisessa ylempien oikeuksien tuomioissa hyvitystä on nimittäin tuomittu BitTorrent-levityksestä sadoista euroista tuhansiin euroihin riippuen BitTorrent-parvien käyttäjämääristä.

Lakifirma saa henkilöiden yhteystiedot yrityksiltä sekä lähettää kiristyskirjeet. Kuitenkin haaste napsahtaisikin kohdalle, saattaa asian vahvasti yrittää sopia myöskin ennen kenties lompakon päälle käyvää oikeuskäsittelyä – ja todennäköisesti hinnalla, mikä ei paljoa alkuperäisvaatimuksia korkeammaksi nouse. Perinteisesti ne ovat siitä huolimatta joko salanneet oman IP:nsa ja sijaintinsa, vai sit ne asuvat sellaisessa maailmankolkassa, jossa tekijänoikeuslait tai niiden valvonta on 100% retuperällä, ja siten mahdollisuus joutua tekosista vastuuseen kovin pieni – joskaan ei tämä sivistyneemmissäkään valtioissa lähtökohtaisesti suuren merkittävä oo.

Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 28/2004 vp) ei ehdotettu erillistä tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä, ainoastaan tekijänoikeuslain 60 a § lisättiin lakivaliokunnan aloitteesta lakiin erillisen sääntelyn tarpeen tultua esiin lainsäädäntöprosessin aikana. Ainakaan kirjeen vastaanottajille. Jotta kirjeensaajien tilittämien rahojen liikkeitä on nimittäin vaikeaa ellei mahdotonta seurata, kanteluita Hedman Partners:in toiminnasta ovatkin tehty myöskin verottajalle. Kuitenkin toisin monesti luullaan, TTVK kiinnittää huomiota enimmäkseen isoihin jakelijoihin. Mikäli useampi lähtisi käräjille, saattaisi korvauskirjeiden lähettäminen vähentyä: ”Oikeudenkäynnit hidastaisivat toimintaa kuten myös aiheuttaisivat epävarmuustekijän”, Hietanen sanoo. Aiemmin onkin tosin nähty tapauksia, joissa poliisi ovat tehnyt muun muassa konetakavarikkoja tapausten ratkaisemiseksi, mutta nämä toimenpiteet todettiin jälkikäteen ylimitoitetuiksi, sekä poliisi sai ratkaisustaan pientä tukkapöllyä sikäli valvovilta viranomaisilta kuin medialtakin.